//dosya sıkıştırmak için gerekli kütüphane
Add-Type -A System.IO.Compression.FileSystem
//oluşacak zip dosyasının adı işlem tarihi
$filename = [DateTime]::Now.ToString("dd_MM_yyyy") + ".zip"
//veritabanının yedeği oluşturma (windows authentication ile)
Backup-SqlDatabase -ServerInstance "SunucuAdı" -Database "VeriTabanıAdı" -BackupFile "C:\www\site\App_Data\DB.bak"
//App_Data klasörü ile bak dosyası sıkıştırılıyor
[IO.Compression.ZipFile]::CreateFromDirectory('C:\www\site\App_Data', 'c:\www\backup\'+ $filename)
//veritabanı yedeği siliniyor
Remove-Item C:\www\site\DB.bak