Emre AYRILMAZ

Emre AYRILMAZ

Eski MCT, Coder,

© 2019

.Net Denemeleri

Exception Helper

Bazen oluşan istisnalar yığın halinde gelebilir. Bu durumda Message ihtiyaç duyulan bilgiyi veremeyebilir. Aşağıda yazdığım Extension Method ile tüm Message lar elde edilebilir.

public static class ExceptionHelper
{
  public static string GetMessage(this Exception ex)
  {
    StringBuilder expSB = new StringBuilder();
    expSB.Append(ex.Message);
    Exception inner = ex.InnerException;
    while (inner != null)
    {
      expSB.AppendFormat("<br>-{0}", inner.Message);
      inner = inner.InnerException;
    }
    return expSB.ToString();
  }
}