Tag Archives: random

LINQPad – linq ile rastgele veri çekme

Dosya sistemindeki ilgili klasörden rastgele 10 dosya listeleme //file system var files = (from file in new DirectoryInfo(“c:\windows”).GetFiles() let tempName = Path.GetRandomFileName() orderby tempName select new { Name = file.Name }).Take(10); files.Dump(); Product tablosundan rastgele 10 kayıt listeleme //DbContext Server var products = (from p in Products select new {… Read more »