Tag Archives: backup

powershell ile basit yedekleme kodu

      Yorum yok powershell ile basit yedekleme kodu

//dosya sıkıştırmak için gerekli kütüphane ekleniyor Add-Type -A System.IO.Compression.FileSystem //oluşacak zip dosyasının adı işlem tarihi ile aynı olacak $filename = [DateTime]::Now.ToString(“dd_MM_yyyy”) + “.zip” //veritabanının yedeği alınıyor (windows authentication) Backup-SqlDatabase -ServerInstance “SunucuAdı” -Database “VeriTabanıAdı” -BackupFile “C:\www\site\App_Data\DB.bak” //App_Data klasörü ile bak dosyası sıkıştırılıyor [IO.Compression.ZipFile]::CreateFromDirectory(‘C:\www\site\App_Data’, ‘c:\www\backup\’+ $filename) //veritabanı yedeği siliniyor Remove-Item C:\www\site\DB.bak