Powershell ile Dosya Arşivleme

Tek bir dosyayı arşivleme

Birden fazla dosyayı arşivleme

Bir klasörü arşivleme

Önemli bir bilgi de, arşivleme komutu .Net Framework System.IO.Compression.ZipArchive API’ sini kullandığı için maksimum 2gb dosya boyutu üzerinden işlem yapılabilir.

Arşivden tekrar çıkarmak için;