DB Helper

Klasik Ado.Net kullanımını daha basit bir hale getiren metotları (transaction destekli) barındıran kütüphane projesi.

  • ExecuteScalar
  • ExecuteNonQuery
  • ExecuteReader
  • FillTable

Örnek kullanım;

Github bağlantısı.