F12 yada inspect element(incele)

Çıktıyı Biçimlendirme

  >console.log("%d + %d = %d", 1 ,2, 1 + 2)

1 + 2 = 3

%i yada %d ile sayısal alanları, %f ile kayan noktalı sayısal alanlar ve %s ile de metinsel ifadeleri yazdırılabilir.

Ayrıca %c ile çıktıya css uygulanabilir.

  >var neKadar = "çok";
   console.log('Bakın %cburası %s önemli!', neKadar, 'color: red; font-size: 14px');

Bakın burası çok önemli!

Zamanı ölçme

time ve timeEnd funksiyonları arası geçen süreyi milisaniye cinsinden hesaplar.

  >console.time("for");
   for(let i = 0; i <= 10000; i++){
   }
   console.timeEnd("for");

for: 0.174072265625ms

Log ve alternatifleri

  >console.log("kayıt")
   console.info("bilgi")
   console.warn("ikaz")
   console.error("hata")

consolelog.png

Trace ile yığın izleme

  >function fn(a){
   console.warn(a);
   }
   console.trace(fn(1));

logtrace.png

Sonucu tablo olarak gösterme

  >let array = new Array();
   let elScripts = document.getElementsByTagName("script");
   for(let i = 0; i < elScripts.length; i++){
  	let elScript = elScripts[i];
  	array.push({ id: elScript.id, src: elScript.src});
   }
   console.table(array);
   //alternatif - sadece ilgili kolonlar
   //console.table(array, ['src']);

consoletable.png

Sayaç kullanma

Belli bir değer için otomatik artan sayaç kullanılabilir.

  >var s1 = 1;
   console.count(s1);
   console.count(1);
   console.count("1");//string otomatik olarak sayısa çevrilecek
   console.count(2);

1: 1
1: 2
1: 3
2: 1