t-sql with ties kullanımı

      Yorum yok t-sql with ties kullanımı
select 
 top 5 ProductName,UnitPrice,UnitsInStock 
from 
 Products 
where 
 UnitsInStock > 10 
order by 
 UnitsInStock

select
  ProductName,UnitPrice,UnitsInStock
from 
  Products 
where 
  UnitsInStock > 10 
order by 
  UnitsInStock

select 
 top 5 with ties ProductName,UnitPrice,UnitsInStock 
from 
 Products 
where 
 UnitsInStock > 10 
order by 
  UnitsInStock

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir