metot geri dönüşleri üzerine bir kaç örnek

örnek 1

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
   //1. yöntemin kullanımı
   int a, b;
   a = Yontem1(out b);
   // sonuc
   //a -> 20 ve b -> 10 olur.
  }

  //1. yöntem -> out kullanımı
  static int Yontem1(out int par)
  {
   par = 10;
   return 20;
  }
 }

örnek 2

class Program
{
 static void Main(string[] args)
 {
   //2. yöntemin kullanımı
   DonenTip tip = Yontem2();
   //sonuc
   //tip.a -> 20 ve tip.b -> 10 olur.
 }

 //2. yöntem -> sınıf(class) kullanmak
 class DonenTip
 {
  public int a, b;
 }

 static DonenTip Yontem2()
 {
   DonenTip tip = new DonenTip();
   tip.a = 20;
   tip.b = 10;
   return tip;
 }
}

örnek 3

class Program
{
 static void Main(string[] args)
 {
  //3. yöntemin kullanımı
  var sonuc = Yontem3();
  //sonuc.Item1 -> 20 ve sonuc.Item2 -> 10 olur.
 }

 //3. yöntem Tuples kullanımı
 static Tuple<int, int> Yontem3()
 {
  return Tuple.Create(20, 10);
 }
}

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir