LINQPad – group by ile pivot

      Yorum yok LINQPad – group by ile pivot

yakınen bildiğimiz t-sql groupby sorgu örneği

select 
 C.CategoryName,Count(EC.CategoryId) Adet
from EntryCategories EC
join Categories C on EC.CategpryID = C.Id
group by
 C.CategoryName

bunu linq ile uyarlayıp alıp biraz değiştirince çok da güzel pivot oluyor

from p in db.EntryCategories
where p.Entry.EntryTime.Year == 2010
group p by p.Category.CategoryName into g
select new
{
 Kategori = g.Key,
 Ocak = g.Where(t => t.Entry.EntryTime.Month == 1).Count(),
 Subat = g.Where(t => t.Entry.EntryTime.Month == 2).Count(),
 Mart = g.Where(t => t.Entry.EntryTime.Month == 3).Count(),
 Nisan = g.Where(t => t.Entry.EntryTime.Month == 4).Count(),
 Mayis = g.Where(t => t.Entry.EntryTime.Month == 5).Count(),
 Haziran = g.Where(t => t.Entry.EntryTime.Month == 6).Count(),
 Temmuz = g.Where(t => t.Entry.EntryTime.Month == 7).Count(),
 Agustos = g.Where(t => t.Entry.EntryTime.Month == 8).Count(),
 Eylul = g.Where(t => t.Entry.EntryTime.Month == 9).Count(),
 Ekim = g.Where(t => t.Entry.EntryTime.Month == 10).Count(),
 Kasim = g.Where(t => t.Entry.EntryTime.Month == 11).Count(),
 Aralik = g.Where(t => t.Entry.EntryTime.Month == 12).Count(),
}.Dump();

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir