LINQPad – linq ile rastgele veri çekme

Dosya sistemindeki ilgili klasörden rastgele 10 dosya listeleme

//file system
var files = (from file in new DirectoryInfo("c:\windows").GetFiles()
let tempName = Path.GetRandomFileName()
orderby tempName
select new
{
   Name = file.Name
}).Take(10);
files.Dump();

Product tablosundan rastgele 10 kayıt listeleme

//DbContext Server
var products = (from p in Products
select new
{
   Name = p.Name
}
).OrderBy(p => Guid.NewGuid()).Take(10);
products.Dump();

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir