mongodb ye blob storage muamelesi yapma

Uygulama için kullandığım Nuget paketi

Install-Package mongocsharpdriver -Version 2.5.0

dosya ve diğer ek bilgileri tanımlamak için şık bir nesne örneği

public class Blob
{
 [BsonId]
 public ObjectId ID { get; set; }
 [BsonElement("blobid")]
 public string BlobId { get; set; }
 [BsonElement("name")]
 public string Name { get; set; }
 [BsonElement("extension")]
 public String Extension { get; set; }
 [BsonElement("content")]
 public byte[] Content { get; set; }
}

csharp için hazırlanmış mongodb bağlantı sürücüsü (driver) ile önce dosyayı yükleme ve peşinden test işlemi

void Main()
{
 var client = new MongoClient("mongodb://username:password@xxxxxxx.mlab.com:38319/blobstorage");
 var database = client.GetDatabase("blobstorage");
 var collection = database.GetCollection<Blob>("blob");
 var dataFile = File.ReadAllBytes(@"D:\Images\Icons\beos\png\128\Be_AIM.png");
 var blobId = "416550a4-ac76-4fa4-8f9f-ce583708ed62";
 collection.InsertOne(new Blob
 {
  Name = "Be_AIM",
  Extension = ".png",
  BlobId = blobId,
  Content = dataFile
 });

 var document = collection.Find(
  p => p.BlobId == "416550a4-ac76-4fa4-8f9f-ce583708ed62"
 ).FirstOrDefault();
 var img = Image.FromStream(new MemoryStream(document.Content));
 //kullanıma bağlı bir takım kodlar vs vs
}

Mongodb denemeleri yapmak için mlab adresinden ücretsiz bir hesap oluşturabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir