kendi imkanlarımız ile evde captcha yapımı

Alan Turing ‘i saygıyla andıktan sonra adım adım ilerleyelim.

1 – Alfa numerik karakterlerimizi oluşturalım:

publicstring CreateCaptchaKey()
{
  string[] chars = { "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "j", "k", "m", "n", "p", "r", "s", "t", "u", "v", "y", "z", "x", "q", "w" };

  Random rand = new Random();
  string captchaKey = "";

  for (int i = 0; i < 5; ++i)
  {
    captchaKey += chars[rand.Next(0, chars.Length)];
  }
  return captchaKey;
}

1,i ve l karakterlerini bilinçli olarak kaldırdım.

2 – Ürettiğimiz karakterlerden GDI+ ile grafik dosyası oluşturalım:

public byte[] CreateImage(string key)
{
  Random rnd = new Random();
  Bitmap bmp = new Bitmap(200, 80);
  Graphics g = Graphics.FromImage(bmp);
  g.Clear(Color.White);
  Font f = new Font("Arial", 34, FontStyle.Bold);
  Font fa = new Font("Arial", 18, FontStyle.Bold);
  g.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias;
  g.TextRenderingHint = System.Drawing.Text.TextRenderingHint.AntiAlias;

  g.FillEllipse(new SolidBrush(Color.FromArgb(125, 255, 0, 0)), -10, -10, 80, 80);
  g.FillEllipse(new SolidBrush(Color.FromArgb(85, 85, 119, 100)), 60, -10, 60, 60);
  g.FillEllipse(new SolidBrush(Color.FromArgb(161, 173, 185, 9)), 90, 0, 80, 80);

  var colorArray = new Color[] { Color.Red, Color.Green, Color.Blue, Color.Purple, Color.Orange };
  int left = 10;

  for (int i = 0; i < colorArray.Length; i++)
  {
    var color = colorArray[rnd.Next(5)];
    var harf = key[i].ToString();

    if (i % 2 == 0)
    {
      g.RotateTransform(5);
      g.DrawString(harf, f, new SolidBrush(color), left, 10);
    }
    else
    {
      g.RotateTransform(-3);
      g.DrawString(harf, fa, new SolidBrush(color), left, 10);
    }
    left += 30;
  }
  MemoryStream mem = new MemoryStream();
  bmp.Save(mem, ImageFormat.Png);
  return mem.ToArray();
}

3 – Oluşan grafik dosyasını arayüze ekleyelim;

<!-- login.cshtml -->
<!-- formun uygun bir yerine koyabilirsiniz -->
<div class="form-group">
  <div class="col-xs-12" style="text-align:center;">
     <img src="/Account/CreateImage" style="cursor:pointer" onclick="reloadR()" class="captcha" />
  </div>
</div>
<!-- sayfanı en altına ekleyin -->
<script>
  //yenilemek için kullanılacak
  function reloadR() {
    $(".captcha").removeAttr("src").attr("src", "/Account/CreateImage?Id=" + Math.floor((Math.random() * 100) + 1));
  }
</script>

//login controller

[AllowAnonymous]
public ActionResult CreateImage()
{
  var captchaKey = StringHelper.CreateCaptchaKey();
  Session["CaptchaKey"] = captchaKey;
  return File(GdiHelper.CreateImage(captchaKey), "image/png");
}

geriye sadece formu gönderdiğimiz action da kontrol etmek kaldı. Orası da sizin yoğurt yiyişiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir