MonthNames

.Net kaynakların içinde önceden tanımlanmış bir çok dizi değişken(ler) bulunmaktadır. Bunlardan en kullanışlı olanlardan biri ise MonthNames adlı string dizisidir. Özellikle çok dil desteği uygulama geliştiriyorsanız vazgeçilmez. Aşağıdaki ip ucunda Türkçe ay adlarının nasıl alındığını görebilirsiniz.